2005 yılında bilişim teknolojilerini geliştirmek ve bilişim teknolojileri ile birlikte gelişmek hedefleri doğrultusunda dahil olduğum bu mutluluk serüveninde bugün, aynı kararlılık ve azim ile, çıktığım yolun çok ilerisinde halen seyir halindeyim...

bilişime değen bir dünyada, bilişime katkı sunmayı en büyük ayrıcalık addedenlerdenim...